Övrigt

Bilder

Vi kan ej garantera att bilder på produkter i denna butik återges i exakt utseende och färg, då det kan skilja sig beroende av inställningar på skärmar och upplösning. Bilderna kan jämställas med illustrationer.

 

Myndig

För att handla hos Nipet Horse skall du vara myndig. När du lägger en beställning garanterar du att du är myndig eller innehar förmyndares tillstånd.

 

PUL Personuppgiftslagen

I samband med registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara som du som kund önskar få levererad. Enl. PUL har du rätt till den informationen som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta oss i så fall via e-post.

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 införs i Sverige och övriga EU, en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur företag får behandla personuppgifter – GDPR (General Data Protection Regulation) 

Du som kund har rätt att få information från Nipet Hprse vilka personuppgifter vi har om dig, hur du rättar felaktiga uppgifter och hur du kan be oss sluta använda dina uppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig som fysisk person som t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, personnummer men även bild och köphistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

På Nipet Horse behöver vi dina personuppgifter för att:

- kunna hantera ett köp i butiken eller online och leverera en beställd vara (inklusive avisering om leverans).

- hantera reklamationsärenden.

- erbjuda olika betallösningar, kontrollera din adress mot Billmate, hantera uppgifter om betalningshistorik och

  betalsätt, förhindra eller upptäcka bedrägerier.

- visa relevant produktinformation, kunna skicka erbjudanden eller inbjudningar till event via e-mail.

- kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-mail och i våra konton i sociala medier.

- kommunicera med deltagare som deltar i tävling, utse vinnare och förmedla vinster, kommunicera före och

  efter event. Administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster.

- göra våra tjänster mer användarvänliga, ta fram underlag i syfte att förbättra och utveckla vårt sortiment,

  effektivisera inköp och planering av leveranser.

- ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och de tekniska plattformar de tillhandahålls på.

Teknisk data såsom IP-adress, unikt enhets-ID, typ a webbläsare och cookieinformation kan samlas in när du använder våra digitala tjänster. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Nipet Horse via sociala medier, anmäler dig till evenemang eller lämnar synpunkter via e-post eller telefon.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Nipet Horse rättsliga skyldigheter. Nipet Horse behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Genom att köpa från Nipet Horse, online eller i butik, godkänner du att vi använder dina personuppgifter.

Vill du att vi tar bort dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig.

Kontakta oss via e-post, info@nipet.se

 

Vi säljer eller överlåter inte dessa uppgifter till tredjepart.

Handla tryggt och skert med billmate