Övrigt

Bilder

Vi kan ej garantera att bilder på produkter i denna butik återges i exakt utseende och färg, då det kan skilja sig beroende av inställningar på skärmar och upplösning. Bilderna kan jämställas med illustrationer.

 

Myndig

För att handla hos Nipet Horse skall du vara myndig. När du lägger en beställning garanterar du att du är myndig eller innehar förmyndares tillstånd.

 

PUL Personuppgiftslagen

I samband med registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara som du som kund önskar få levererad. Enl. PUL har du rätt till den informationen som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta oss i så fall via e-post.

 

Vi säljer eller överlåter inte dessa uppgifter till tredjepart.

Handla tryggt och skert med billmate